Thực hiện chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trong các cơ sở y tế.
Từ ngày 03/04/2020, Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên chính thức áp dụng hình
thức đặt lịch hẹn khám bệnh trực tuyến theo ba cách:

 02433.855.973 (Trong giờ hành chính)
 0902.290.245 (Ngoài giờ hành chính)

Cách 1:  Người dân có thể đặt trước lịch khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa
huyện Phú Xuyên bằng cách gọi đến:

Cách 2: Truy cập Website của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên, vào mục Đặt lịch
khám chữa bệnh trực tuyến của website tại địa chỉ: http://benhvienphuxuyen.com/
Cách 3: Nhắn tin lên Fanpage của Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên tại địa chỉ:
https://www.facebook.com/B%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n-%C4%91a-khoa-
huy%E1%BB%87n-Ph%C3%BA-Xuy%C3%AAn-103687471073646/

Đến ngày hẹn khám, người dân vào thẳng quầy đăng kí khám bệnh để đăng ký khám
theo lịch đã hẹn.
Việc đưa ứng dụng đặt lịch hẹn đăng kí khám chữa bệnh giúp đảm bảo môi trường
khám chữa bệnh an toàn và hiệu quả đến bệnh nhân cũng như nâng cao chất lượng
thăm khám và điều trị cho bệnh nhân.