Lời giới thiệu

Giới thiệu bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên

Giới thiệu bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên nằm trên địa bàn huyện Phú Xuyên nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 40km; Phú Xuyên có dân số gần 20 vạn người, tỷ lệ người lao động trong khu vực sản xuất nông nghiệp nghiệp chiếm 60% tổng số...