SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN ĐK PHÚ XUYÊN

QUY TRÌNH LÀM CẬN LÂM SÀNG

A. Quy trình làm xét nghiệm: (Tầng 2 phòng 229)

I. Thủ tục hành chính:

1. Đối với bệnh nhân có thẻ BHYT hoàn tất thủ tục hành chính ( vào sổ, đóng dấu )

2. Đối với bệnh nhân là nhân dân nộp tiền lấy hóa đơn tại phòng tài vụ, bàn thu tiền viện phí.

II. Phần chuyên môn:

1. Nhịn ăn sáng khi làm các xét nghiệm thường quy.

2. Chỉ xếp phiếu xét nghiệm khi đã có đủ thủ tục hành chính theo quy định.

3. Bệnh nhân đến sau xếp phiếu xét nghiệm lên trên.

4. Chờ gọi tên vào quầy tiếp đón.

5. Lấy máu tại bàn số 1 và số 2, lấy nước tiểu sau.

6. Chờ và lấy kết quả xét nghiệm.

B. Quy trình chụp X-Quang:(Tầng 1 phòng 103, 104 )

1. Người bệnh đăng ký tại quầy đăng ký số 1,2 ( đối với đối tượng không có BHYT)

2. Người bệnh lấy số thứ tự chụp X-Quang tại bàn hướng dẫn.

3. Người bệnh đến phòng chụp X-Quang ngồi đợi trước cửa phòng chờ nhân viên phòng chụp gọi lần lượt theo số thứ tự vào.

4. Kết quả chụp X – Quang được trả sau 30 phút chụp X-Quang tại bàn trả kết quả.

*  Bệnh nhân có thai không được chụp X- Quang trừ trường hợp có chỉ định của bác sỹ.

C. Quy trình phòng siêu âm : (Tầng 1 phòng 106 )

I. Thủ tục hành chính:

1. Người bệnh phải đăng ký tại quầy đăng ký số 1,2 ( đối với đối tượng không có BHYT)

2. Người bệnh lấy số thứ tự siêu âm tại bàn hướng dẫn.

II. Phần chuyên môn:

+ Siêu âm tử cung, phần phụ ,tiết niệu : nhịn tiểu

+ Siêu âm túi mật : nhịn ăn, nhịn uống

1. Người bệnh đến phòng siêu âm ngồi đợi trước cửa phòng ,chờ nhân viên phòng siêu  gọi lần lượt vào theo số thứ tự

2. Kết quả siêu âm được trả ngay sau khi siêu âm.

D. Quy trình làm nội soi

* Nội soi tiêu hóa :( Tầng 1 phòng 118)

* Nội soi tai mũi họng :(Tầng 2 phòng 232)

I. Thủ tục hành chính:

- Người bệnh phải có giấy chỉ định nội soi của bác sỹ.

II. Phần chuyên môn :

+ Bệnh nhân làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế tại phòng nội soi.

+ Người bệnh cao huyết áp phải mang theo thuốc hạ áp

+ Mang theo giấy soi cũ ( nếu có )

+ Đối với người bệnh có bệnh mãn tính, sức khỏe kém, người già, trẻ em phải có người nhà đi cùng

+ Người bệnh phải nhịn ăn ,nhịn uống hoàn toàn (ít nhất 6 giờ trước soi )(đối với nội soi tiêu hóa)./.