Thông tin dịch vụ

TIÊM NỘI KHỚP – Phương pháp điều trị bệnh THOÁI HÓA KHỚP tại chỗ hiệu quả khi được chỉ định và tiêm đúng kỹ thuật.

TIÊM NỘI KHỚP – Phương pháp điều trị bệnh THOÁI HÓA KHỚP tại chỗ hiệu quả khi được chỉ định và tiêm đúng kỹ thuật.

Tiêm nội khớp là một trong các thủ thuật đơn giản, ít tốn kém, an toàn hiệu quả cao trong điều trị và được tiến hành thường quy tại các chuyên khoa cơ xương khớp của các bệnh viện. Tiêm nội khớp là một liệu pháp dùng kim nhỏ đưa thuốc vào ổ khớp...