DANH MỤC KHOA - PHÒNG BAN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ XUYÊN

1. Khoa Khám bệnh

7. Khoa truyền nhiễm

2. Khoa Ngoại

8. Khoa Y học cổ truyền

3. Khoa Nội

9. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

4. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

10. Khoa Dược

5. Khoa Xét nghiệm

11. Khoa Hồi sức cấp cứu

6. Khoa Nhi

12. Khoa Phụ Sản

13. Đơn nguyên Liên chuyên khoa (TMH – RHM - Mắt)

14. Đơn nguyên Phầu thuật – Hồi tỉnh

15. Phòng Kế hoạch tổng hợp

16. Phòng Điều dưỡng

17. Phòng Tổ chức Hành chính

18. Phòng Tài chính kế toán