Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên triển khai tiêm phòng Vắc xin Covid -19 Đợt 3 cho Cán bộ, nhân viên y tế và người lao động trong toàn đơn vị

Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên triển khai tiêm phòng Vắc xin Covid -19 Đợt 3 cho Cán bộ, nhân viên y tế và người lao động trong toàn đơn vị

Ngày 26/7/2021, Trung tâm tiêm chủng vắc xin của bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên đã tiến hành khám sàng lọc và thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho gần 200 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động đang làm việc tại đơn vị trong đó có 120...