SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ XUYÊN

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ


Theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chưa bệnh của Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, bệnh viện đa khoa Phú Xuyên thông báo giá của một số loại dịch vụ kỹ thuật được thực hiện tại bệnh viện như sau:

Chi tiết xem trong file đính kèm: /uploads/upload/files/dvkt(1).xlsx